pedagog


 

 

REKRUTACJA 2017/2018
do Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu

Typ szkoły

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Liczba oddziałów

Liczba miejsc

Technik informatyk

dzienne / 4 lata nauki

angielski,
niemiecki’
rosyjski

2

60

Technik elektryk

dzienne / 4 lata nauki

1

30

Technik elektronik

dzienne / 4 lata nauki

1

30

Technik handlowiec

dzienne / 4 lata nauki

1

30

Technik organizacji reklamy

dzienne / 4 lata nauki

1

30

Technik logistyk

dzienne / 4 lata nauki

1

30

Technik teleinformatyk

dzienne / 4 lata nauki

1

30

Technik urządzeń dźwigowych

dzienne / 4 lata nauki

1

30

Technik telekomunikacji

dzienne / 4 lata nauki

1

30

Branżowa szkoła I stopnia - Sprzedawca

dzienne / 3 lata nauki

1

30

Branżowa szkoła I stopnia - Elektronik

dzienne / 3 lata nauki

1

30

Branżowa szkoła I stopnia - Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

dzienne / 3 lata nauki

1

30

 


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/18 odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Edukacyjną

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej
 – branżowej szkoły I stopnia dla młodzieży na rok szkolny 2017/2018.

  KLIKNIJ RU ABY POBRAĆ ZASADY REKRUTACJI>>