UWAGA - Zebrania z rodzicami odbędą się 21 września. Klasy pierwsze godz. 16:30, pozostałe klasy godzina 17:00. Początek spokań odbędzie się w auli szkoły.

Facebook

http://www.cke.edu.pl/template/cke/images/logo_cke.png

Druki do pobrania

Dziennik elektroniczny

Grono Pedagogiczne

Kierunki

Elektroniczna Platforma Edukacyjna

Kalendarz szkolny

BIP

REKRUTACJA

CKE

http://www.cke.edu.pl/template/cke/images/logo_cke.png

Cyberprzemoc

Rodzina 500 plus

Nowości
     • Zebrania z rodzicami odbędą się zgodnie z harmonogramem:

      21.09.2017 - godz. 16:30-18:30.

      23.11.2017 - godz. 16:00-18:00.

      18.01.2018 - godz. 16:00-18:00.

      19.04.2017 - godz. 16:00-18:00.

      Konsultacje z nauczycielami odbędą się zgodnie z harmonogramem:

      26.10.2017 - godz. 16:00-18:00.
      14.12.2017 - godz. 16:00-18:00.
      22.03.2017 - godz. 16:00-18:00.
      14.05.2017 - godz. 16:00-18:00.
     • 21.09.2017 - godz. 16:30-18:30


     • Pierwsze zajęcia w PSP      Uczniowie klasy 2c i 3f w ramach realizowanej innowacji odbyli pierwsza z zaplanowanych lekcji w PSP. Miała ona za zadanie  przybliżyć pracę strażaka zawodowca. Tym razem uczniowie zapoznali się z Jednostką Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 w Elblągu. Oprócz wyposażenia samochodów typowo ratowniczo- gaśniczych  przyszli strażacy poznali specyfikę ratownictwa wodno – nurkowego.      Na koniec zajęć strażacy z JRG pokazali uczniom salę edukacyjną Ognik,
      w której realizowane są lekcje bezpieczeństwa dla przedszkolaków.
      Przeprowadzone zajęcia na terenie Jednostki były bardzo interesujące
      i pozwoliły na zdobycie kolejnych cennych wiadomości.
      Bardzo dziękujemy strażakom za profesjonalna naukę.

                                                                                                                    Anna Nowocień

     • Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Elbląga.


      Dnia 10 września 2017 uczniowie z klas strażackich i wojskowych uczestniczyli w zabezpieczeniu I Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
      o Puchar Prezydenta Elbląga.      Do głównych zadań w czasie wyścigu należało pilnowanie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach, wyjazdach z posesji i przejściach dla pieszych.      Uczniowie doskonale sobie poradzili i z zadowoleniem obserwowali zmagania grup kolarskich. To kolejne cenne doświadczenie, które zdobyli uczniowie ZSTI

       

                                                                                                                    Anna Nowocień

     • ,,MON wspiera klasy mundurowe”  


      We wtorek 5 września, uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Techniczno -  Informatycznych w Elblągu, wraz z opiekunami, wzięli udział w apelu klas mundurowych w trakcie inauguracji  XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.      W trakcie uroczystości  w obecności  Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, oraz Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej został zainaugurowany pilotażowy program  MON dla szkół prowadzących  ,,Piony Certyfikowanych  Wojskowych Klas Mundurowych”
      W myśl przedstawionych przez MON założeń: ,, Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczyć będą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.      Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:
      •odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
      •pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
      •przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
      •stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.


      Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić w ramach programu pilotażowego dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci: uzyskania państwowego certyfikatu dotyczącego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej; dofinansowania kursu na prawo jazdy kategorii B; dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia; wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).” (źródło: Biuro do Spraw Proobronnych) Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych znalazł się w prestiżowym gronie 55 szkół  w kraju zakwalifikowanych do pilotażu.
      Zobacz więcej:
      ,,MON wspiera klasy mundurowe”  

       

     • WYPRAWKA

      Szanowni Państwo, przekazujemy informację na temat mozliwości skorzystania z Programu rządowego Wyprawka szkolna 2017.


      oświdczenie o zakupie>>>
      wyprawka druk do pobrania>>>
      warunki ubiegania się o wyprawkę szkolną>>>
     • STYPENDIUM SZKOLNE

      Szanowni Państwo rozpoczynamy nowy rok szkolny a wraz z nim możliwość ubiegania się o pomoc socjalną w postaci Stypendium szkolnego.

      Szczegółowe informacje w pliku. LINK>>>

starsze>>